Onze plannen

De komende periode hopen we naast bestaande organisaties een vaste plaats te verwerven. Onze kernfunctie blijft de begeleiding van mensen met een beperking. Met het oog daarop gaan we de mogelijkheden van onze presentaties en workshops verder uitbreiden. Ook is het de bedoeling, dat het nieuwe groeps-muziekinstrument in productie wordt gebracht.

 

Samenwerking

We zien uitstekende kansen voor samenwerking met zorgaanbieders in de regio. Met Prisma, Visio, Sovak, Thebe en Breda College bekijken we hoe we onze krachten effectief kunnen bundelen. Zo ontstaan kwalitatieve verbindingen die mogelijkheden creëren. En kunnen we via werk- en speelplezier een meer dan nuttige dagbesteding c.q. leer/werkplek maken en bieden.

 

 
 
Podaa