Visie Dagbesteding PodAa

Dagbesteding PodAa wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van dagbesteding. Het initiatief kent een heel eigen visie die aangeduid wordt als het “Orkestmodel”. Deze aanpak gaat uit van twee eenvoudige basisprincipes:
-              iedereen kan iets
-              samen kunnen we meer
Toegepast op het orkest betekent dat dat iedereen op zijn manier muziek kan maken en een bijdrage kan leveren aan de muziek van het orkest dat tot stand komt door het samenspel. Juist dat samenspel levert voldoening op. Dit is geen pedagogische theorie maar meer een houding, een manier om in het leven te staan die de basis vormt voor onze dagbesteding en alle activiteiten die daar omheen hier georganiseerd gaan worden. Zonder dwang of drang wordt door het middel muziek de dagbesteding georganiseerd. Hij bestaat onder meer uit binnen- en buitenactiviteiten. Dit model is ook door de gemeente Breda omarmd (erkend als pilot innovatie Wmo) omdat het ook de filosofie wil zijn van de samenwerkende zorgaanbieders in Breda en omgeving.
Naast dagbesteding vanuit een zorgperspectief is er natuurlijk ook ruimte voor (incidentele) activiteiten van allerlei groepen die samen een dag(deel) aan de slag willen in combinatie met de vaste groep gebruikers van de dagbesteding. Juist de combinatie van de meer traditionele doelgroepen vanuit de zorg en groepen met een eigen dagprogramma, met elkaar verbonden door de muziek, maakt de dagbesteding van Podaa tot een uniek aanbod! Doordat verschillende groepen elkaar bij Podaa tegenkomen en ontmoeten kan een unieke meerwaarde geboden worden die op dit moment vanuit de zorg maar ook binnen de samenleving nagestreefd wordt. (het “orkestmodel”)
 
 
Podaa